Το πρόγραμμα


Ιστορία

Για σχεδόν μισό αιώνα, η Ευρώπη ήταν βίαια χωρισμένη σε Ανατολή και Δύση από το "Σιδηρούν Παραπέτασμα", ένα περίγραμμα συνόρων που εκτείνεται από τη θάλασσα του Μπάρεντς έως τη Μαύρη Θάλασσα. Το Ευρωπαϊκό κομμάτι της διαδρομής «Iron Curtain Trail» στα «Ίχνη του Σιδηρούν Παραπετάσματος», προσκαλεί τους ανθρώπους να ιχνηλατήσουν ξανά και να βιώσουν αυτό το σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της ηπείρου.

Η διαδρομή «Ίχνη του Σιδηρούν Παραπετάσματος» συμβάλλει με ένα ζωντανό και πολύ πρακτικό τρόπο στη δημιουργία μιας αυθεντικής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το 2005, μετά από πρωτοβουλία του μέλους των Πράσινων Michael Cramer, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την διαδρομή «Ίχνη του Σιδηρούν Παραπετάσματος» ως ένα έργο πρότυπο για τον βιώσιμο τουρισμό και κάλεσε τα κράτη μέλη να την υποστηρίξουν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχθηκε μια πρόταση με συντριπτική πλειοψηφία σχετικά με την ποδηλασία και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεωρήσουν το δίκτυο Eurovelo και το Iron Curtain Trail ως ευκαιρία για την προώθηση των Ευρωπαϊκών διασυνοριακών δικτύων υποδομών ποδηλασίας, υποστηρίζοντας την ήπια κινητικότητα και τον βιώσιμο τουρισμό. Με βάση αυτή την απόφαση ειδικά κονδύλια διατέθηκαν στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2009-2010-2011 για να υποστηρίξουν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διαδρομή «Ίχνη του Σιδηρούν Παραπετάσματος»
Χάρις στις επιτυχημένες προπαρασκευαστικές ενέργειες η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών ενσωμάτωσε την διαδρομή «Ίχνη του Σιδηρούν Παραπετάσματος» ως μέρος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Ποδηλατικών Διαδρομών EuroVelo τον Σεπτέμβριο του 2011 και οι εθνικές ποδηλατικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης άρχισαν να εργάζονται για την υλοποίηση. Οι δραστηριότητες του έργου βασίζονται στο διακρατική Σχέδιο Δράσης (που ζητήθηκε και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).
Η διαδρομή «Ίχνη του Σιδηρούν Παραπετάσματος συνδέει τις περισσότερες από τις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και παρέχει τις ευκαιρίες για να μάθουμε, να βρούμε και να μοιραστούμε καλές λύσεις για τις τοπικές και περιφερειακές προκλήσεις στην κινητικότητα και για την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών (για τη βελτίωση της εικόνας της ποδηλασίας και των Μέσων Δημόσιας Συγκοινωνίας).

Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική σε κάθε μια από τις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης όσον αφορά την συνδυασμένη προσφορά δημόσιων μεταφορών (δημόσιες μεταφορές και ποδηλασία), ποδηλατικές διαδρομές μεγάλης απόστασης, καθημερινή ποδηλασία και ποδηλασία τουρισμού

Στόχοι

Βελτίωση της προσβασιμότητας των περιοχών της Νότιο Ανατολικής Ευρώπης (SEE) με το ποδήλατο. Η διαδρομή «Iron Curtain Trail» (ICT), στα Ίχνη του Σιδηρούν Παραπετάσματος,  οδηγεί μέσα από παραμεθόριες περιοχές οι οποίες ήταν χωρισμένες κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και οι συνδέσεις (και για τους ποδηλάτες) είχαν διακοπεί. Σημαντικές βελτιώσεις έχουν γίνει στους (μηχανοκίνητους) δρόμους  και στις σιδηροδρομικές υποδομές, αλλά την ίδια στιγμή εμφανίστηκαν νέες προκλήσεις (για παράδειγμα, η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Ε75 το 2007 μεταξύ της Ουγγαρίας και της Σερβίας έκοψε τη διαδρομή «Iron Curtain Trail»!

Σύνδεση του ποδηλάτου και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).  Η ποδηλασία μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κυκλοφορίας, με την αύξηση της απορροής / βαρύτητας στον τομέα των δημόσιων μεταφορικών μέσων, καθιστώντας τα ΜΜΜ προσιτά, ταχύτερα και πιο εύκολα. Στο πλαίσιο του έργου θα συγκεντρωθούν  οι  βέλτιστες πρακτικές και θα εφαρμοστούν κάποιες (μικρές) πιλοτικές δράσεις για τη βελτίωση της αποθήκευσης των ποδηλάτων και για τις δυνατότητες μεταφοράς τους  που συνδέονται με τη δημόσια συγκοινωνία. Οι λύσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην άρση των εμποδίων από τη δημόσια χρήση των μεταφορών!

Σύνδεση των περιφερειών της Νότιο Ανατολικής Ευρώπης (SEE) με μια ποδηλατική διαδρομή μεγάλης απόστασης. Το Δίκτυο EuroVelo συνδέει τις ευρωπαϊκές χώρες, και η διαδρομή «Iron Curtain Trail» (ICT), ως μέρος αυτού του Δικτύου - EuroVelo 13 - μπορεί να προσφέρει μια ορατή και απτή σύνδεση μεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και των περιφερειών. Το να είσαι μέρος ενός ευρωπαϊκού δικτύου σημαίνει επιπλέον κίνητρα για τους καθημερινούς  ποδηλάτες και για τους ποδηλατικούς τουρίστες και για τους ποδηλάτες για  αναψυχή, να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο τους και να αντικαταστήσουν τα ταξίδια με το αυτοκίνητο, αλλά παρακινεί επίσης τους φορείς λήψης αποφάσεων να επενδύσουν σε υποδομές ποδηλασίας. Στο πλαίσιο του έργου, δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε νέες υποδομές για το ποδήλατο, αλλά θα καθορισθούν οι κρίσιμες ελλείψεις κατά μήκος της διαδρομής και θα βρεθούν τι είδους λύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Προώθηση της ποδηλασίας και της συνδυασμένης βιώσιμης μεταφοράς ως μέσο βιώσιμης κινητικότητας. Για να αυξηθεί το μερίδιο του ποδηλάτου και των ΜΜΜ προσφέρονται άμεσες προσφορές για τους ποδηλάτες που απαντούν τα προβλήματά τους και επικοινωνούν μαζί τους αποτελεσματικά. Η επικοινωνία πρέπει να βελτιώσει την εικόνα της ποδηλασίας (ιδιαίτερα στις χώρες εκείνες όπου η χρήση του ποδηλάτου είναι χαμηλή) και να παρακινήσει τους τελικούς χρήστες, τον τοπικό πληθυσμό. Η επικοινωνία πρέπει να φτάσει επίσης στους φορείς λήψης αποφάσεων, καθώς και να είναι ρεαλιστική, επαγγελματική και επαρκή σε χρόνο και περιεχόμενο.

Το έργο «Iron Curtain Trail» (ICT) θα βελτιώσει σημαντικά τις γνώσεις, τις εμπειρίες από τους φορείς περιφερειακής ανάπτυξης και των σχετικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (NGO) στην περιοχή του προγράμματος και θα καθορίσει τις βάσεις της μελλοντικής συνεργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου