Συναντήσεις

6η συνάντηση εταίρων, Harkany, Ουγγαρία, 23-24 Σεπτεμβρίου 2014

Η έκτη συνάντηση εταίρων του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν παραπέτασμα” έλαβε χώρα στο Harkany της Ουγγαρίας στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2014. Οι εταίροι του έργου -εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, αναπτυξιακών εταιριών και τοπικών φορέων- που συμμετείχαν στη συνάντηση, συζήτησαν για την πρόοδο των εργασιών και προγραμμάτισαν τις τελικές τους ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου τον Δεκέμβριο του 2014. 

Την πρώτη μέρα της συνάντησης έγινε παρουσίαση των πακέτων εργασίας που σχετίζονται με την ανάλυση και τον προγραμματισμό, την έρευνα πεδίου για τη διαδρομή και τα σχέδια δράσης του κάθε εταίρου. Αφού δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις βιώσιμες τουριστικές προσφορές και τις προσφορές που σχετίζονται με τις μεταφορές σε εθνικό επίπεδο. Ορισμένες από τις προσφορές -τουριστικές αλλά και μεταφοράς- επιλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν από τους εταίρους, οι οποίοι έδωσαν πληροφορίες σχετικά με το κόστος, τη λειτουργία, τους χρήστες και τη βιωσιμότητα των προσφορών αυτών. Στη συνέχεια, οι εταίροι συμμετείχαν στη συνάντηση συντονιστικής επιτροπής για να ορίσουν ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και φυσικού αντικειμένου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ποδηλατική επίσκεψη μελέτης του έργου και να ποδηλατήσουν κατά μήκος τμήματος της διαδρομής EuroVelo 13 (διαδρομή στην αρχαία Drava) από το Harkany στις περιοχές Dravaszabolcs και Szaporca.

Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, έμφαση δόθηκε σε θέματα επικοινωνίας του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα”, τόσο σε άμεσα εμπλεκόμενους εκπροσώπους και φορείς (stakeholders) όσο και ευρύτερα, στους τελικούς χρήστες των παραγώγων του έργου. Συζητήθηκαν επίσης η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, οι περεταίρω ενέργειες για την προώθησή του καθώς και η δυνατότητα εξέλιξής του μέσα από επόμενα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν μελλοντικά. Τονίστηκε στους εταίρους η σημασία διασφάλισης συναίνεσης για τις ενέργειες του έργου από τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς φορείς.


Η τελική συνάντηση εταίρων του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα” πρόκειται να πραγματοποιηθεί από κοινού με το Τελικό Συνέδριο του έργου στις 27 και 28 Νοεμβρίου στην πόλη Mohacs στην Ουγγαρία. 


5η Συνάντηση των εταίρων στο Grad της Σλοβενίας

Οι εταίροι του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα” πραγματοποίησαν την Πέμπτη τους συνάντηση στις 20 Μαΐου 2014 στο Grad της Σλοβενίας. Οι εκπρόσωποι αναπτυξιακών οργανώσεων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, τοπικών και περιφερειακών φορέων που παρευρέθηκαν στη συνάντηση, συζήτησαν τόσο για την πρόοδο του έργου όσο και για τις επόμενες δραστηριότητες που πρόκειται να oλoκληρωθούν  στο πλαίσιο του έργου. Στη  συνάντηση, παρουσιάστηκαν οι εθνικές μελέτες και τα σχέδια δράσης ανά εταίρο ενώ παρουσιάστηκαν επίσης οι πρώτες ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί αναφορικά με το διεθνές σχέδιο δράσης που θα αναπτυχθεί για το έργο. Επιπλέον, οι εταίροι παρουσίασαν και συζήτησαν τις προσφορές βιώσιμου τουρισμού και μεταφορών που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής σε κάθε χώρα και καθόρισαν τις ημερομηνίες για τις επερχόμενες  προγραμματισμένες τους δραστηριότητες, όπως τις εκδηλώσεις για την προώθηση των δραστηριοτήτων του έργου στους τελικούς χρήστες και τις επισκέψεις μελέτης. Οι δράσεις των εταίρων παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ανά πακέτο εργασιών, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην ολοκλήρωση του επικοινωνιακού σχεδίου του έργου, καθώς και στις ιστοσελίδες και τις διαδικτυακές πύλες EuroVelo.

Σε ό, τι αφορά το επικοινωνιακό σχέδιο για την προώθηση του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα”, οι εταίροι δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την ανάρτηση σχετικής πληροφόρησης στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου αναφορικά με τις δράσεις τους. Επίσης, στη συνάντηση, οι εταίροι συζήτησαν και επέλεξαν τα περιεχόμενα του 3ου ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου  το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο. Την προηγουμένη της ημέρας της συνάντησης εταίρων, στις 19 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε, για τις  ανάγκες του έργου, συνάντηση των υπεύθυνων εταίρων για τα έξι επιμέρους πακέτα εργασίας. Η επόμενη συνάντηση εταίρων για το έργο “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα” πρόκειται να πραγματοποιηθεί από κοινού με το Συνέδριο για το κλείσιμο του έργου τον Σεπτέμβριο 2014 στην Ουγγαρία, σε περιοχή κοντά στα σύνορα με την Κροατία.

Προσφορές μεταφορών και τουρισμού κατά μήκος της νέας ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo 13 - Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα.


Σειρά συναντήσεων με φορείς των μεταφορών και του τουρισμού είχε στην Αθήνα ο Γ.Φαρφαράς  εκπρόσωπος της ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ για την δημιουργία βιώσιμων τουριστικών και μεταφορικών προσφορών στα πλαίσια του έργου ,  “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα: Βιώσιμη κινητικότητα κατά μήκος της νέας ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo”  του ευρωπαϊκού προγράμματος  Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE, http://ict13gr.blogspot.gr/) για την διαδρομή EuroVelo 13 "Iron Curtain Trail που υλοποιείται στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.Στην συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών κ. Σταθόπουλο, τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις ένταξης των διαδρομών EuroVelo στο δίκτυο Δι-Ευρωπαϊκών Μεταφορών  (ΤΕΝ-Τ) και για την συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Σ.Σιμόπουλο για την ένταξη των βιώσιμων μεταφορών και του δικτύου EuroVelo στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-20. Ο κ. Σταθόπουλος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δίκτυο και τις διαδρομές που διασχίζουν μικρές η/ και μεγάλες πόλεις και την ενσωμάτωση τους στα τοπικά ποδηλατικά δίκτυα καθώς και για θέματα ποδηλατικής παιδείας και Οδικής Ασφάλειας.


Με τον Ειδικό Σύμβουλο Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Δρ. Ν. Αθανασόπουλο, συζητήθηκαν λεπτομέρειες για την μελέτη ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορικών και τουριστικών προσφορών κατά μήκος της ποδηλατικής διαδρομής Iron Curtain Trail, στη περιοχή της Λίμνης Κερκίνη, των ιαματικών λουτρών Αγκίστρου και του οχυρού Ρούπελ και για την περιοχή του Έβρου κατά μήκος του Άρδα ποταμού. Επίσης συζητήθηκε η συμμετοχή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην εκπαιδευτική διαδρομή που προγραμματίζεται στην περιοχή του οχυρού Ρούπελ για το επόμενο διάστημα.

Στο Υπουργείο Τουρισμού είχε ενημερωτικές επαφές  με τονΔντη κ. Τσίμα της Δνσης Τουριστικών Επενδύσεων και στα τμήματα Τουριστικών Επενδύσεων και Ειδικών Μορφών Τουρισμού, στην Δ/νση Διεθνών Σχέσεων και στα τμήματα Ε.Ε και Διμερών Σχέσεων, στην Δ/νση Τουριστικής Εκπαίδευσης και στην Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής.

Η 4η συνάντηση των εταίρων του ICT στη Σόφια της Βουλγαρίας

Η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Iron Curtain Trail πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 21 Ιανουαρίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αναπτυξιακών οργανώσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που συμμετέχουν στο έργο .

 Στην συνάντηση πήραν μέρος για πρώτη φορά οι νέοι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ICT:
  • Association Center For Development And Promotion -Promo Idea από Στρούμιτσα (ΠΓΔΜ )
  • Danube Competence Center από το Βελιγράδι (Σερβία)
  • Τουριστική Αρχή του Δήμου Koprivnica (Κροατία)


Όλοι οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο και τα καθήκοντα τους για όλα τα πακέτα εργασίας του έργου με κύριο στόχο την κινητικότητα και δημιουργία προσφορών για τον βιώσιμο τουρισμό και τις βιώσιμες μεταφορές κατά μήκος της διαδρομής: θα έχουν προετοιμαστεί 48 πακέτα προσφορών για βιώσιμες μεταφορές και τουρισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με βάση την κοινή μεθοδολογία που εκπονήθηκε στο πακέτο εργασίας 4.

Οι εταίροι συζήτησαν επίσης τις επόμενες δραστηριότητες για την διάδοση και επικοινωνία: οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την επικοινωνία του νότιου τμήματος της διαδρομής προς τους τελικούς χρήστες της , με ένα κοινό συντονισμένο τρόπο. Επικοινωνιακά σχέδια σε διακρατικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα προετοιμαστούν μαζί με μια διακρατική δια-δικτυακή πύλη. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις εργασίες συζητήθηκαν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης .

Επιπλέον , οι εταίροι συζήτησαν ιδέες και παρακάτω βήματα για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων .

Καθορίσθηκε επίσης η ημερομηνία της τελικής διάσκεψης του έργου που θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία, στην περιοχή των συνόρων με την Κροατία στις 11 - 12 Σεπτεμβρίου του 2014.Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων για τις διαδρομές EuroVelo

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτο Σιμόπουλο είχε ο εκπρόσωπος της ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Γ. Φαρφαράς στις 7 Δεκεμβρίου 2013 στην Θεσσαλονίκη όπου τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα: Βιώσιμη κινητικότητα κατά μήκος της νέας ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo”  του ευρωπαϊκού προγράμματος  Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE, http://ict13gr.blogspot.gr/) για την διαδρομή EuroVelo 13 "Iron Curtain Trail που υλοποιείται στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Ο κ. Φαρφάρας τόνισε την σημασία που έχουν οι τελευταίες προσθήκες για τις υποδομές για το Ευρωπαϊκό Δικτυο Ποδηλατικώ Διαδρομών EuroVelo στις αποφάσεις της ΕΕ σχετικά με το Διε-Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) 1 καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών αυτών ποδηλατικών διαδρομών στην Ελλάδα στην καινούργια περίοδο 2014-2020 και αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) συνολικού ποσού €29.3 δις (σε τιμές 2011) από τα οποία €23.2 δις θα δοθούν για τις μεταφορές και στην σημασία της αναφοράς στις βιώσιμες μεταφορές, τα ποδηλατικά δίκτυα και το δίκτυο EuroVelo στις προτάσεις για την διαμόρφωση των κατευθύνσεων της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης στα κείμενα της 5ης Προγραμματικής Περιόδου 2014-20.
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (COM(2011)0650/3 – C7-0375/2012 – 2011/0294(COD))

Τροπολογία 5, (8α) Κατά την εκτέλεση σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ειδικές συνθήκες του εκάστοτε σχεδίου. Ει δυνατόν, πρέπει να αξιοποιούνται οι συνέργειες με άλλες πολιτικές, όπως στον τομέα του τουρισμού, με την ενσωμάτωση σε κατασκευαστικά έργα, όπως γέφυρες ή σήραγγες, υποδομές για ποδηλασία μεγάλων αποστάσεων, όπως το δίκτυο EuroVelo.

3η Συνάντηση Εταίρων του προγράμματος “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα”

Η τρίτη συνάντηση εταίρων του προγράμματος “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα” πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013, με τη συμμετοχή τοπικών αναπτυξιακών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων από περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (από Ελλάδα, Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ρουμανία).

Στη συνάντηση, οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο των πακέτων εργασίας του έργου καθώς και τις αρμοδιότητές τους σχετικά με τις δραστηριότητες που πρόκειται να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης φάσης υλοποίησης.
Οι επιμέρους συναντήσεις ανά πακέτο εργασίας είχαν ως θέμα τις δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας για την προώθηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα”, τη δημιουργία σχεδίων δράσης σχετικά με τη διαδρομή EuroVelo 13 καθώς και την ανάπτυξη τουριστικών προσφορών και προσφορών για μεταφορές οι οποίες συνδέονται με την ποδηλασία. 

Επιπλέον, οι εταίροι συντόνισαν τις μελλοντικές τους δράσεις για την προώθηση και την επικοινωνία του έργου, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τις επόμενες δράσεις τους.
Μετά το τέλος της συνάντησης, οι συμμετέχοντας είχαν την ευκαιρία να ποδηλατήσουν στους δρόμους και ποδηλατόδρομους της Θεσσαλονίκης με την ευγενική προσφορά ποδηλάτων από την εταιρεία Thessbike που λειτουργεί σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων.


Συνάντηση Εταίρων για τον καθορισμό των διαδρομών του EuroVelo 13

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013, οι εταίροι του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα” συμμετείχαν σε συνάντηση στο πλαίσιο του τρίτου πακέτου δράσεων του έργου (WP3) με θέμα τις ποδηλατικές διαδρομές του EuroVelo 13.
Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση των κριτηρίων για τον καθορισμό των σημείων από τα οποία θα περνά κάθε διαδρομή. Τέτοια κριτήρια αποτελούν για παράδειγμα η ελκυστικότητα της διαδρομής, η ασφάλεια, η άνεση, η τοποθεσία κοντά σε συνοριακές γραμμές κ.ά. Με τον συντονισμό του Adam Bodor, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF), οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν επίσης και τα κριτήρια για την τοποθέτηση συστήματος καθοδηγητικών πινακίδων τα οποία ισχύουν για όλες τις ποδηλατικές διαδρομές EuroVelo.
Στη συνάντηση τονίστηκε ότι για τον καθορισμό των επιμέρους διαδρομών, καταρχήν απαιτείται πολιτική βούληση από τις τοπικές αρχές σε κάθε χώρα σε ό,τι αφορά τα υπάρχοντα αλλά και τα μελλοντικά σχέδια δράσης στις περιοχές.
Στη συνέχεια, οι εταίροι του έργου είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τις ερωτήσεις τους και να συζητήσουν σχετικά με τις διαδρομές. Επίσης, κάθε εταίρος παρουσίασε το φύλλο εργασιών το οποίο είχε προηγουμένως συμπληρώσει και καταθέσει στον υπεύθυνο για το τρίτο πακέτο εργασιών εταίρο του έργου (Bulgarian Cycling Association, ERDF PP5). Αφού συζήτησαν ποιες δραστηριότητες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες χρειάζονται ανάπτυξη σε κάθε φύλο εργασιών, οι εταίροι εστίασαν στις υποδομές που απαιτούνται για κάθε διαδρομή.
Οι εταίροι εργάστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τις χώρες τις οποίες εκπροσωπούσαν για τον καθορισμό των διασυνοριακών διαδρομών (για παράδειγμα Σλοβενία-Ουγγαρια, Ουγγαρία-Αυστρία, Ουγγαρία-Κροατία, Ρουμανία-Σερβία, Βουλγαρία-Σερβία, Βουλγαρία-Ελλάδα κ.ά.). Στο τέλος της συνάντησης, κάθε εταίρος παρουσίασε 5-10 κριτήρια αξιολόγησης σχετικά με τις διαδρομές στις συνοριακές γραμμές.
Για την Ελλάδα, αποφασίσθηκε η ένταξη ενός νέου τμήματος από την συνοριακή διάβαση Προμαχώνα Σερρών μέχρι την συνοριακή διάβαση Εξοχής Δράμας και η αλλαγή της διαδρομής στην περιοχή του Έβρου από την συνοριακή διάβαση Κυπρίνου στην συνοριακή διάβαση στις Καστανιές αντί για την συνοριακή διάβαση Ορμενίου.

Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος ICT στην Αυστρία.

Μεταξύ 17 και 19 Ιουνίου, οι εταίροι του έργου ICT συναντήθηκαν για να συμμετάσχουν σε μια περιοδεία μελέτης γύρω από την λίμνη Neusiedlersee (Fertő) και στην συνάντηση των εταίρων στο Eisenstadt (Kismarton).
Κατά την περιοδεία μελέτης, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το χώρο του Πανευρωπαϊκού Picnic που συνέβαλε στην πτώση του Σιδηρού Παραπετάσματος και την επανένωση της Γερμανίας και επισκέφθηκαν έργα και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται και στις δύο πλευρές των συνόρων σε Eisenstadt, Sopron, Hegykő (Heiligenstein), Sarród (Schrollen), Wallern (Valla) και Mörbisch (Fertőmeggyes) σε θέματα της ποδηλασίας, οικολογικού τουρισμού και βιώσιμης κινητικότητας (http://ict13gr.blogspot.gr/2013/06/blog-post_25.html).
Στις 18 και 19 Ιουνίου, οι εταίροι είχαν συνάντηση για την αναθεώρηση και την ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και την δημιουργία του προγράμματος εργασίας που πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014. Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί μαζί με την διεξαγωγή του συνεδρίου του προγράμματος από τις 3 έως 4 Οκτωβρίου 2013 στην Θεσσαλονίκη.


Ενημερωτική συνάντηση στην Περιφερειακή ενότητα Έβρου.
Με την Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Γεωργία Νικολάου – Μαυρανεζούλη είχε συνάντηση εργασίας ο υπεύθυνος του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου EuroVelo για την Ελλάδα Γιώργος Φαρφαράς, παρουσία της κας Elisa Nardelli από την ΜΚΟ Αντιγόνη και των κας Μπούρμα και κ. Κουκουράβα, συμβούλους της Αντιπεριφερειάρχου Έβρου.
Το EuroVelo είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (European Cyclists Federation – ECF) για την ανάπτυξη ενός δικτύου υψηλής ποιότητας ποδηλατικών διαδρομών που να συνδέει όλη την Ευρώπη. Οι διαδρομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τουρίστες, καθώς και από τον τοπικό πληθυσμό κάνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις του με ποδήλατο. Το δίκτυο των ευρωπαϊκών ποδηλατικών διαδρομών EuroVelo αποτελείται πλέον από 14 διαδρομές. Την Ελλάδα διασχίζουν τρεις θεωρητικές ποδηλατικές διαδρομές EuroVelo και από τον Εβρο διέρχεται η νέα διαδρομή EV13 (6.800 χλμ.) που ξεκινά από τον Αρκτικό Ωκεανό και τη θάλασσα του Μπάρεντς στα σύνορα Νορβηγίας και Ρωσίας και καταλήγει στη Μαύρη Θάλασσα, διασχίζοντας την Ελλάδα στην περιοχή του Έβρου στην αρχική της σχεδίαση, καθώς ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η τελική διαδρομή

Για το έργο Iron Curtain Trail (ICT) που στόχο έχει την ανάπτυξη και προώθηση της διαδρομής EV13 ενημέρωσε ο κ. Φαρφαράς την Αντιπεριφερειάρχη Έβρου. Στο πλαίσιο του ICT θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ευρωπαϊκή ποδηλατική διαδρομή Eurovelo στην Ελλάδα στην περιοχή του Έβρου, καθώς και σχετική ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου.

Η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου δήλωσε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο την προσπάθεια αυτή, ώστε να συμπεριληφθεί και στην τελική διαδρομή του EV13 ο Έβρος. «Θα συνδράμουμε στη διοργάνωση της ημερίδας και κάθε άλλης εκδήλωσης, ενώ θα στηρίξουμε τις ενέργειες του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου EuroVelo για την Ελλάδα για την ενσωμάτωση της σήμανσης EuroVelo στην εθνική νομοθεσία του Κ.Ο.Κ.. Ο Έβρος με τα μοναδικά μνημεία φυσικής ομορφιάς, το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου και το Δέλτα του Έβρου,  αποτελεί ιδανικό τόπο για ποδηλατικές διαδρομές, ιδανικό τουριστικό προορισμό για τους ποδηλάτες.»

Ακολούθησε συνάντηση με τον πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του ΚΤΕΛ Ν. Έβρου κ. Σταμάτιο Ντούμπα όπου συζητήθηκαν θέματα όπως η βελτίωση των υποδομών για την ασφαλή στάθμευση των ποδηλατών στους σταθμούς και η δυνατότητα μεταφοράς των ποδηλάτων με τα Δημόσια Μέσα Μεταφοράς.

Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Γιώργιο Γερομάρκο, και τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας Γιάννη Ξανθόπουλο, καθώς στην περιοχή της Δράμας αναζητείται η κατάλληλη διαδρομή για ποδηλασία από την συνοριακή διάβαση του Προμαχώνα Σερρών μέχρι την συνοριακή διάβαση στην Εξοχή Δράμας (περισσότερα εδώ http://ict13gr.blogspot.gr/2013/04/ict.html).


Ενημερωτικής συναντήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή ενότητα Σερρών

Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα ICT/SEE για την διαδρομή EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail στα "'Ίχνη του Σιδηρούν Παραπετάσματος" πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013  με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γιάννη Γιώργο  και τον Γιώργο Φαρφαρά, υπεύθυνο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Eurovelo για την Ελλάδα για την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης που συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου. Στην συζήτηση  ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για το δίκτυο  υψηλής ποιότητας ποδηλατικών διαδρομών Eurovelo που συνδέει όλη την Ευρώπη και για την χρήση του τόσο από τους τουρίστες όσο και από τον τοπικό πληθυσμό κάνοντας τις καθημερινές του μετακινήσεις με το ποδήλατο ή σε συνδυασμό με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Γιώργος τόνισε την υποστήριξη και συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την συμμετοχή της στις δράσεις του προγράμματος και παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης της σήμανσης Eurovelo στην εθνική νομοθεσία και την οργανωμένη προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013 προηγήθηκε συνάντηση στις Σέρρες με τον κ. Λεωνίδα Τσιαντή του Τμήματος Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και τον κ. Χρήστο Σύπρα, εξωτερικό σύμβουλο για θέματα Τουρισμού του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ. Ιωάννη Μωυσιάδη. Στην παρουσίαση του προγράμματος  ICT/SEE  δόθηκαν όλα τα στοιχεία και οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτεί μια διαδρομή Eurovelo και εξηγήθηκαν οι υποχρεωτικές και προαιρετικές δράσεις ενός προγράμματος ανάπτυξης μιας τέτοιας διαδρομής. Στην συνάντηση αποφασίστηκε η διοργάνωση ημερίδας για την παρουσίαση του προγράμματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της περιοχής. Για την περιοχή ετοιμάζεται πρόταση για την ένταξη μιας νέας ποδηλατικής διαδρομής από την συνοριακή διάβαση Προμαχώνα Σερρών μέχρι της συνοριακή διάβαση στην Εξοχή Δράμας.

Ενημερωτικής συναντήσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και στην Περιφερειακή ενότητα Δράμας
Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα ICT/SEE για την διαδρομή EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail στα "'Ίχνη του Σιδηρούν Παραπετάσματος" πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Καβάλα, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Γεώργιο Γερομάρκο και τον Γιώργο Φαρφαρά, υπεύθυνο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Eurovelo για την Ελλάδα για την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονικής που συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου. Στην συζήτηση εξετάστηκαν οι επόμενες δράσεις για την ανάπτυξη της ποδηλατικής διαδρομής Eurovelo 13 τόσο στην περιοχή του Έβρου όπου έχει ήδη σχεδιαστεί η διαδρομή όσο και στην περιοχή της Δράμας όπου αναζητείται η κατάλληλη διαδρομή για ποδηλασία από την συνοριακή διάβαση του Προμαχώνα Σερρών μέχρι την συνοριακή διάβαση στην Εξοχή Δράμας. Συζητήθηκε το θέμα της ενσωμάτωσης της σήμανσης Eurovelo στην Ελληνική νομοθεσία και τον νέο Κ.Ο.Κ. και προτάθηκε η παρουσίαση του προγράμματος ICT στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.


Η ενημέρωση για το πρόγραμμα ICT/SEE στην περιφερειακή ενότητα Δράμας έγινε με τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου παρουσία του Ειδικού Συμβούλου κ. Κ.Παράσχου, του Υπεύθυνου Τύπου κ. Θ. Αραμπατζή, της κας Κωνσταντινίδου από το Τμήμα Ανάπτυξης και του Γεν. Διευθυντή της Αναπτυξιακής Δράμας κ. Μ. Χατζόπουλου. Οι παρευρισκόμενοι αναγνώρισαν την ευκαιρία που παρουσιάζεται με το έργο ICT να γίνει η περιφερειακή ενότητα Δράμας μέρος ενός ευρωπαϊκού δικτύου που θα δώσει επιπλέον κίνητρα για τους καθημερινούς  ποδηλάτες και για τους ποδηλατικούς τουρίστες και για τους ποδηλάτες για  αναψυχή, να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο τους και να αντικαταστήσουν τα ταξίδια με το αυτοκίνητο, αλλά και θα παρακινήσει επίσης τους φορείς λήψης αποφάσεων να επενδύσουν σε υποδομές ποδηλασίας προσφέροντας ένα νέο ποιοτικό τουριστικό προϊόν για τις ορεινές περιοχές σε συνδυασμό με την βιώσιμη μεταφορά ως μέσο βιώσιμης κινητικότητας στην ύπαιθρο και τις πόλεις. Στην συνάντηση αποφασίστηκε η διοργάνωση ημερίδας για την παρουσίαση του προγράμματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της περιοχής.


Εναρκτήρια σύναντηση, Σόμπατελ Ουγγαρίας, 5-7/2/2013Η εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του έργου ICT έλαβε χώρα 5-7 Φεβρουαρίου 2013, στο Σομπάτελι της Ουγγαρίας. Τις δύο πρώτες μέρες οι εταίροι συζήτησαν το λεπτομερές πλάνο εργασιών του έργου ενώ η τρίτη μέρα ήταν ανοιχτή σε ένα ευρύτερο κοινό επαγγελματιών από την περιοχή των αυστροουγγρικών συνόρων. Εταίρος του προγράμματος από την Ελλάδα είναι η ΜΚΟ “ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία” ενώ στη συνάντηση επίσης συμμετείχε ο υπεύθυνος του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου EuroVelo για την Ελλάδα, Γιώργος Φαρφαράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου