Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

6η συνάντηση εταίρων, Harkany, Ουγγαρία, 23-24 Σεπτεμβρίου 2014

Η έκτη συνάντηση εταίρων του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν παραπέτασμα” έλαβε χώρα στο Harkany της Ουγγαρίας στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2014. Οι εταίροι του έργου -εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, αναπτυξιακών εταιριών και τοπικών φορέων- που συμμετείχαν στη συνάντηση, συζήτησαν για την πρόοδο των εργασιών και προγραμμάτισαν τις τελικές τους ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου τον Δεκέμβριο του 2014. 

Την πρώτη μέρα της συνάντησης έγινε παρουσίαση των πακέτων εργασίας που σχετίζονται με την ανάλυση και τον προγραμματισμό, την έρευνα πεδίου για τη διαδρομή και τα σχέδια δράσης του κάθε εταίρου. Αφού δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις βιώσιμες τουριστικές προσφορές και τις προσφορές που σχετίζονται με τις μεταφορές σε εθνικό επίπεδο. Ορισμένες από τις προσφορές -τουριστικές αλλά και μεταφοράς- επιλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν από τους εταίρους, οι οποίοι έδωσαν πληροφορίες σχετικά με το κόστος, τη λειτουργία, τους χρήστες και τη βιωσιμότητα των προσφορών αυτών. Στη συνέχεια, οι εταίροι συμμετείχαν στη συνάντηση συντονιστικής επιτροπής για να ορίσουν ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και φυσικού αντικειμένου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ποδηλατική επίσκεψη μελέτης του έργου και να ποδηλατήσουν κατά μήκος τμήματος της διαδρομής EuroVelo 13 (διαδρομή στην αρχαία Drava) από το Harkany στις περιοχές Dravaszabolcs και Szaporca.

Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, έμφαση δόθηκε σε θέματα επικοινωνίας του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα”, τόσο σε άμεσα εμπλεκόμενους εκπροσώπους και φορείς (stakeholders) όσο και ευρύτερα, στους τελικούς χρήστες των παραγώγων του έργου. Συζητήθηκαν επίσης η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, οι περεταίρω ενέργειες για την προώθησή του καθώς και η δυνατότητα εξέλιξής του μέσα από επόμενα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν μελλοντικά. Τονίστηκε στους εταίρους η σημασία διασφάλισης συναίνεσης για τις ενέργειες του έργου από τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς φορείς.


Η τελική συνάντηση εταίρων του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα” πρόκειται να πραγματοποιηθεί από κοινού με το Τελικό Συνέδριο του έργου στις 27 και 28 Νοεμβρίου στην πόλη Mohacs στην Ουγγαρία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου