Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων για τις διαδρομές EuroVelo

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτο Σιμόπουλο είχε ο εκπρόσωπος της ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Γ. Φαρφαράς στις 7 Δεκεμβρίου 2013 στην Θεσσαλονίκη όπου τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα: Βιώσιμη κινητικότητα κατά μήκος της νέας ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo”  του ευρωπαϊκού προγράμματος  Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE, http://ict13gr.blogspot.gr/) για την διαδρομή EuroVelo 13 "Iron Curtain Trail που υλοποιείται στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Ο κ. Φαρφάρας τόνισε την σημασία που έχουν οι τελευταίες προσθήκες για τις υποδομές για το Ευρωπαϊκό Δικτυο Ποδηλατικώ Διαδρομών EuroVelo στις αποφάσεις της ΕΕ σχετικά με το Διε-Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) 1 καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών αυτών ποδηλατικών διαδρομών στην Ελλάδα στην καινούργια περίοδο 2014-2020 και αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) συνολικού ποσού €29.3 δις (σε τιμές 2011) από τα οποία €23.2 δις θα δοθούν για τις μεταφορές και στην σημασία της αναφοράς στις βιώσιμες μεταφορές, τα ποδηλατικά δίκτυα και το δίκτυο EuroVelo στις προτάσεις για την διαμόρφωση των κατευθύνσεων της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης στα κείμενα της 5ης Προγραμματικής Περιόδου 2014-20.
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (COM(2011)0650/3 – C7-0375/2012 – 2011/0294(COD))

Τροπολογία 5, (8α) Κατά την εκτέλεση σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ειδικές συνθήκες του εκάστοτε σχεδίου. Ει δυνατόν, πρέπει να αξιοποιούνται οι συνέργειες με άλλες πολιτικές, όπως στον τομέα του τουρισμού, με την ενσωμάτωση σε κατασκευαστικά έργα, όπως γέφυρες ή σήραγγες, υποδομές για ποδηλασία μεγάλων αποστάσεων, όπως το δίκτυο EuroVelo.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου