Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Η 4η συνάντηση των εταίρων του ICT στη Σόφια της Βουλγαρίας

Η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Iron Curtain Trail πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 21 Ιανουαρίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αναπτυξιακών οργανώσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που συμμετέχουν στο έργο .

 Στην συνάντηση πήραν μέρος για πρώτη φορά οι νέοι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ICT:
  • Association Center For Development And Promotion - Promo Idea από Στρούμιτσα (ΠΓΔΜ )
  • Danube Competence Center από το Βελιγράδι (Σερβία)
  • Τουριστική Αρχή του Δήμου Koprivnica (Κροατία)


Όλοι οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο και τα καθήκοντα τους για όλα τα πακέτα εργασίας του έργου με κύριο στόχο την κινητικότητα και δημιουργία προσφορών για τον βιώσιμο τουρισμό και τις βιώσιμες μεταφορές κατά μήκος της διαδρομής: θα έχουν προετοιμαστεί 48 πακέτα προσφορών για βιώσιμες μεταφορές και τουρισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με βάση την κοινή μεθοδολογία που εκπονήθηκε στο πακέτο εργασίας 4.

Οι εταίροι συζήτησαν επίσης τις επόμενες δραστηριότητες για την διάδοση και επικοινωνία: οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την επικοινωνία του νότιου τμήματος της διαδρομής προς τους τελικούς χρήστες της , με ένα κοινό συντονισμένο τρόπο. Επικοινωνιακά σχέδια σε διακρατικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα προετοιμαστούν μαζί με μια διακρατική δια-δικτυακή πύλη. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις εργασίες συζητήθηκαν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης .

Επιπλέον , οι εταίροι συζήτησαν ιδέες και παρακάτω βήματα για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων .

Καθορίσθηκε επίσης η ημερομηνία της τελικής διάσκεψης του έργου που θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία, στην περιοχή των συνόρων με την Κροατία στις 11 - 12 Σεπτεμβρίου του 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου