Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

5η Συνάντηση των εταίρων στο Grad της Σλοβενίας

Οι εταίροι του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα” πραγματοποίησαν την Πέμπτη τους συνάντηση στις 20 Μαΐου 2014 στο Grad της Σλοβενίας. Οι εκπρόσωποι αναπτυξιακών οργανώσεων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, τοπικών και περιφερειακών φορέων που παρευρέθηκαν στη συνάντηση, συζήτησαν τόσο για την πρόοδο του έργου όσο και για τις επόμενες δραστηριότητες που πρόκειται να oλoκληρωθούν  στο πλαίσιο του έργου. Στη  συνάντηση, παρουσιάστηκαν οι εθνικές μελέτες και τα σχέδια δράσης ανά εταίρο ενώ παρουσιάστηκαν επίσης οι πρώτες ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί αναφορικά με το διεθνές σχέδιο δράσης που θα αναπτυχθεί για το έργο. Επιπλέον, οι εταίροι παρουσίασαν και συζήτησαν τις προσφορές βιώσιμου τουρισμού και μεταφορών που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής σε κάθε χώρα και καθόρισαν τις ημερομηνίες για τις επερχόμενες  προγραμματισμένες τους δραστηριότητες, όπως τις εκδηλώσεις για την προώθηση των δραστηριοτήτων του έργου στους τελικούς χρήστες και τις επισκέψεις μελέτης. Οι δράσεις των εταίρων παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ανά πακέτο εργασιών, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην ολοκλήρωση του επικοινωνιακού σχεδίου του έργου, καθώς και στις ιστοσελίδες και τις διαδικτυακές πύλες EuroVelo.

Σε ό, τι αφορά το επικοινωνιακό σχέδιο για την προώθηση του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα”, οι εταίροι δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την ανάρτηση σχετικής πληροφόρησης στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου αναφορικά με τις δράσεις τους. Επίσης, στη συνάντηση, οι εταίροι συζήτησαν και επέλεξαν τα περιεχόμενα του 3ου ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου  το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο. Την προηγουμένη της ημέρας της συνάντησης εταίρων, στις 19 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε, για τις  ανάγκες του έργου, συνάντηση των υπεύθυνων εταίρων για τα έξι επιμέρους πακέτα εργασίας. Η επόμενη συνάντηση εταίρων για το έργο “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα” πρόκειται να πραγματοποιηθεί από κοινού με το Συνέδριο για το κλείσιμο του έργου τον Σεπτέμβριο 2014 στην Ουγγαρία, σε περιοχή κοντά στα σύνορα με την Κροατία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου